Adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő személye és célja:

A joomlap.hu (SCHLOSSZER és FIA KFT, 2094 Nagykovácsi, Bánya utca 18., továbbiakban Szolgáltató) célja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a személyes adatok védelmére. Ennek érdekében Szolgáltató minden olyan biztonsági és technikai intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Szolgáltató tevékenysége:

Szolgáltató a főtevékenységének megfelelően (4520'08 -Gépjárműjavítás, -karbantartás,) programozási (informatikai) megbízásokat teljesít ügyfelei számára.

Irányadó jog:

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete;

A személyes adatok eljutása Szolgáltatóhoz:

 • e-mailben: schlosser.fiakft@gmail.com (Szolgáltató központi e-mail címén keresztül);
 • vagy Szolgáltató számára személyesen irodájába elhozva kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja, az Ön személyes hozzájárulása.

Árajánlatkéréshez szükséges személyes adatok kezelése:

 • Teljes név/Cégnév - a teljes név/cégnév megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük ki árajánlatunkat.

Ajánlatkérő a fenti adatok megadásával Szolgáltató számára az árajánlat készítéshez szükséges legszükségesebb adatokat szolgáltatja. Ezen adatokat és a megbízásra küldött dokumentumokat Szolgáltató bizalmasan kezeli. Szolgáltató számára eljuttatott és megismerhető adatok Ajánlatkérő részéről önkéntes jelleggel történnek.

Megrendeléshez szükséges személyes adatok feldolgozása:

A megrendelés során a megrendelőlap kitöltésével a Megrendelő az alábbi adatok feldolgozásához járul hozzá:

Természetes személy esetében:

 • Megrendelő személy neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el a számlát.
 • Kapcsolattartó személy neve - a kapcsolattartó megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre az e-mail címre küldjük el az elkészített fordítást.

Nem természetes személy esetében:

 • Megrendelő cég neve - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Számlázási cím - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Postacím - a postacím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, erre a postacímre küldjük el a számlát.
 • Adószám - a számla kiállításához szükséges információ.
 • Kapcsolattartó személy neve - a kapcsolattartó megadása a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Telefonszám - a telefonszám a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, nem kötelező megadni, de a megbízás során felmerülő kérdések során, egyszerűbb és gyorsabb kommunikációt tesz lehetővé.
 • E-mail cím - az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Szolgáltató a fenti személyes adatokat kizárólagosan szolgáltatásának biztosítása és a szolgáltatási díjak kiszámlázása végett dolgozza fel. Szolgáltató számára eljuttatott és megismerhető adatok Megrendelő részéről önkéntes jelleggel történnek.

A megbízás során a bizalmas információk, dokumentumok, anyagok feldolgozása:

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas információkat, anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képeznek Szolgáltató szolgáltatását biztosító Alvállalkozók.

Amennyiben a Szolgáltató a megbízások teljesítését Alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

Az adatkezelés helye, tárolása:

A személyes adatokat Szolgáltató telephelyén (2094 Nagykovácsi, Bánya u. 18.), székhelyén, informatikai rendszerén és tárhelyszolgáltatóján (RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) keresztül tárolja és kezeli. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket Szolgáltató hozza meg. A papíralapú adatokat Szolgáltató az iratkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatbiztonság:

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére a Fordítóirodának nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Fogalommeghatározások:

 • Szolgáltató: SCHLOSSZER RÓBERT
 • Ajánlatkérő: az ajánlatot kérő természetes vagy jogi személy.
 • Megrendelő: a megrendelést végző természetes vagy jogi személy.
 • Internet: Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web) - Forrás: Wikipédia

Adatkezelési irányelvünkkel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot: